Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne świadczenia socjalne plus płyta CD Przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych umożliwiają dość elastyczne gospodarowanie jego środkami. Natomiast brak sztywnych reguł sprzyja powstawaniu wątpliwości, z którymi nie każdy pracownik działu kadr czy działu socjalnego może sobie poradzić. Co powinien zawierać prawidłowo przygotowany regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? W jaki sposób, zgodnie z rodo, ustalić sytuację socjalną osoby uprawnionej? Co dzieje się z funduszem w momencie przejęcia zakładu pracy


Autor: Infor
Jak prowadzić ZFŚS w 2020 roku Pracodawca, stosownie

Jak prowadzić ZFŚS w 2020 roku Pracodawca, stosownie do swoich możliwości i warunków, powinien zaspokajać bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników. Oznacza to, że obowiązek ten nie ma charakteru bezwzględnego. Jego realizacja zależy od możliwości konkretnego pracodawcy. Swoboda oceny własnyc

Autor: Maciej Nałęcz
Fundusz świadczeń socjalnych Kadry Podatki Księgowość , płyta CD ze

Fundusz świadczeń socjalnych Kadry Podatki Księgowość , płyta CD ze wzorami dokumentów stan prawny na 1.5.2020 roku Książka na temat regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasad administrowania środkami tego funduszu. Zastosowanie właściwych kryteriów przyznawania świadcze

Autor: Monika Cieślak
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2020 Cieślak W książce

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2020 Cieślak W książce o ZFŚS omówiono pojęcie kryterium socjalnego, o którym mowa w art. 8 ustawy o ZFŚS czy uwzględnianie świadczenia 500 plus w oświadczeniach o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Książka przeznaczona dla osób administruj

Autor: Mariusz Pigulski
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ZFŚS 2020 Komentarz Publikacja zawiera praktyczne

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ZFŚS 2020 Komentarz Publikacja zawiera praktyczne objaśnienia do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Szczegółowo omawia obowiązki pracodawców związane z prowadzeniem działalności socjalnej. Wyjaśnienia są poparte praktycznymi

Autor: Skupski Leszek
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2020 Publikacja wyjaśnia

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2020 Publikacja wyjaśnia istotne zagadnienia związane z prowadzeniem działalności socjalnej przez pracodawców: od obowiązków związanych z tworzeniem ZFŚS i naliczaniem odpisów, po zasady dokumentowania i przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń oraz ich

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne świadczenia socjalne plus płyta CD


Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne świadczenia socjalne plus płyta CD