Spółka akcyjna. Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym) Kompendium wiedzy o spółce akcyjnej. Praktyczny poradnik omawiający najważniejsze aspekty prowadzenia działalności w formie spółki akcyjnej – począwszy od jej założenia, po jej rozwiązanie czy likwidację. W publikacji autor omawia m.in.: założenie spółki przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę akcyjną zagadnienia dotyczące spółki akcyjnej organizacji statut spółki (obowiązkowe i dozwolone zapisy, zmiana statutu, wzór statutu) kapitał zakładowy (wkł


Autor: Mariusz Pigulski
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ZFŚS 2020 Komentarz Publikacja zawiera praktyczne

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ZFŚS 2020 Komentarz Publikacja zawiera praktyczne objaśnienia do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Szczegółowo omawia obowiązki pracodawców związane z prowadzeniem działalności socjalnej. Wyjaśnienia są poparte praktycznymi

Autor: Maciej Nałęcz
Fundusz świadczeń socjalnych Kadry Podatki Księgowość , płyta CD ze wzorami

Fundusz świadczeń socjalnych Kadry Podatki Księgowość , płyta CD ze wzorami dokumentów stan prawny na 1.5.2020 roku Książka na temat regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasad administrowania środkami tego funduszu. Zastosowanie właściwych kryteriów przyznawania świadcze

Autor: Infor
Jak prowadzić ZFŚS w 2020 roku Pracodawca, stosownie do swoich

Jak prowadzić ZFŚS w 2020 roku Pracodawca, stosownie do swoich możliwości i warunków, powinien zaspokajać bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników. Oznacza to, że obowiązek ten nie ma charakteru bezwzględnego. Jego realizacja zależy od możliwości konkretnego pracodawcy. Swoboda oceny własnyc

Autor: Skupski Leszek
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2020 Publikacja wyjaśnia istotne zagadnienia związane z prowadzeniem działalności

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2020 Publikacja wyjaśnia istotne zagadnienia związane z prowadzeniem działalności socjalnej przez pracodawców: od obowiązków związanych z tworzeniem ZFŚS i naliczaniem odpisów, po zasady dokumentowania i przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń oraz ich

Autor: Łukasz Paroń
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne świadczenia socjalne plus

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne świadczenia socjalne plus płyta CD Przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych umożliwiają dość elastyczne gospodarowanie jego środkami. Natomiast brak sztywnych reguł sprzyja powstawaniu wątpliwości, z którymi nie każdy pracownik dział

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Spółka akcyjna. Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym)


Spółka akcyjna. Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym)