Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z wzorami dokumentacji i narzędziem samoobliczającym ZFŚS Gotowy do wykorzystania wzorcowy przykład Regulaminu, który szczegółowo określa zasady tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Co ważne Autor opracował bardzo bogaty zbiór wzorcowych załączników, ułatwiających właściwe naliczenie składek i gospodarkę funduszem. Uwaga – książka została wzbogacona o załącznik samoobliczający ZFŚS (Ms Excel) – wyjątkowo praktyczne narzędzie zdecydowanie ułatwi naliczanie tychże środków.


Autor: Maciej Nałęcz
Fundusz świadczeń socjalnych Kadry Podatki Księgowość , płyta CD ze wzorami

Fundusz świadczeń socjalnych Kadry Podatki Księgowość , płyta CD ze wzorami dokumentów stan prawny na 1.5.2020 roku Książka na temat regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasad administrowania środkami tego funduszu. Zastosowanie właściwych kryteriów przyznawania świadcze

Autor: Infor
Jak prowadzić ZFŚS w 2020 roku Pracodawca, stosownie do swoich możliwości i warunków,

Jak prowadzić ZFŚS w 2020 roku Pracodawca, stosownie do swoich możliwości i warunków, powinien zaspokajać bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników. Oznacza to, że obowiązek ten nie ma charakteru bezwzględnego. Jego realizacja zależy od możliwości konkretnego pracodawcy. Swoboda oceny własnyc

Autor: Monika Cieślak
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2020 Cieślak W książce

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2020 Cieślak W książce o ZFŚS omówiono pojęcie kryterium socjalnego, o którym mowa w art. 8 ustawy o ZFŚS czy uwzględnianie świadczenia 500 plus w oświadczeniach o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Książka przeznaczona dla osób administruj

Autor: Michał Koralewski
Spółka akcyjna. Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym) Kompendium wiedzy

Spółka akcyjna. Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym) Kompendium wiedzy o spółce akcyjnej. Praktyczny poradnik omawiający najważniejsze aspekty prowadzenia działalności w formie spółki akcyjnej – począwszy od jej założenia, po jej rozwiązanie czy likwid

Autor: Mariusz Pigulski
ZFŚS 2020 Komentarz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

ZFŚS 2020 Komentarz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nowa wysokość odpisu podstawowego ZFŚS 2020 nowa wysokość odpisu podstawowego - komentarz zawiera praktyczne objaśnienia do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Szczegółowo omawia obowiązki pracodawców zwią

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z wzorami dokumentacji i narzędziem samoobliczającym ZFŚS


Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z wzorami dokumentacji i narzędziem samoobliczającym ZFŚS