Fundusz świadczeń socjalnych kadry Podatki Księgowość , płyta CD ze wzorami dokumentów stan prawny na 1.5.2020 roku Książka na temat regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasad administrowania środkami tego funduszu. Zastosowanie właściwych kryteriów przyznawania świadczeń ma przy tym fundamentalne znaczenie dla ustalenia, czy dane świadczenie socjalne podlega uldze w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wyłączeniu z podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne. Z tego powodu poszczególne świadczenia omówione zostały z punktu widzenia ustawy z


Autor: Mariusz Pigulski
ZFŚS 2020 Komentarz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nowa wysokość

ZFŚS 2020 Komentarz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nowa wysokość odpisu podstawowego ZFŚS 2020 nowa wysokość odpisu podstawowego - komentarz zawiera praktyczne objaśnienia do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Szczegółowo omawia obowiązki pracodawców zwią

Autor: Mariusz Pigulski
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ZFŚS 2020 Komentarz

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ZFŚS 2020 Komentarz Publikacja zawiera praktyczne objaśnienia do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Szczegółowo omawia obowiązki pracodawców związane z prowadzeniem działalności socjalnej. Wyjaśnienia są poparte praktycznymi

Autor: Michał Koralewski
Spółka akcyjna. Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym) Kompendium wiedzy o

Spółka akcyjna. Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym) Kompendium wiedzy o spółce akcyjnej. Praktyczny poradnik omawiający najważniejsze aspekty prowadzenia działalności w formie spółki akcyjnej – począwszy od jej założenia, po jej rozwiązanie czy likwid

Autor: Skupski Leszek
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2020 Publikacja wyjaśnia istotne zagadnienia związane

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2020 Publikacja wyjaśnia istotne zagadnienia związane z prowadzeniem działalności socjalnej przez pracodawców: od obowiązków związanych z tworzeniem ZFŚS i naliczaniem odpisów, po zasady dokumentowania i przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń oraz ich

Autor: Infor
Jak prowadzić ZFŚS w 2020 roku Pracodawca, stosownie do swoich możliwości i

Jak prowadzić ZFŚS w 2020 roku Pracodawca, stosownie do swoich możliwości i warunków, powinien zaspokajać bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników. Oznacza to, że obowiązek ten nie ma charakteru bezwzględnego. Jego realizacja zależy od możliwości konkretnego pracodawcy. Swoboda oceny własnyc

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Fundusz świadczeń socjalnych Kadry Podatki Księgowość + płyta CD ze wzorami dokumentów stan prawny na 1.5.2020 roku


Fundusz świadczeń socjalnych Kadry Podatki Księgowość + płyta CD ze wzorami dokumentów stan prawny na 1.5.2020 roku